2017ko aurrekontua - Diru-sarrerak

Diru-sarreren egoera
Kapituluak Deitura Zenbatekoa
1 Zuzeneko zergak 69.532,45
2 Zeharkako zergak 18.000,00
3 Tasak eta gainerako diru-sarrerak 32.119,00
4 Transferentzia arruntak 424.808,00
5 Ondarezko diru-sarrerak 11.703,00
6 Inb. errealak inorenganatzea 1,00
7 Kapital transferentziak 5.250,00   
Diru-sarreren aurrekontuaren guztira 561.413,45

2017ko aurrekontua - Diru-sarrerak

Diru-sarreren egoera
Kapituluak Deitura Zenbatekoa
1 Zuzeneko zergak 69.532,45
2 Zeharkako zergak 18.000,00
3 Tasak eta gainerako diru-sarrerak 32.119,00
4 Transferentzia arruntak 424.808,00
5 Ondarezko diru-sarrerak 11.703,00
6 Inb. errealak inorenganatzea 1,00
7 Kapital transferentziak 5.250,00   
Diru-sarreren aurrekontuaren guztira 561.413,45